Ogłoszenie o zamówieniu, rodzaj: dostawa, produktów do żywienia doustnego oraz dojelitowego pacjentów i sprzętu medycznego do podaży diet dla pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.


--> Odpowiedź z 05.12.2013 r. na zapytania do SIWZ z 03 i 04.12.2013 r.


--> Ogłoszenie o wyborze oferty. 


Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich i konsultacji lekarskich w zakresie neurologii na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.

 

 

 

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę mleka i wyrobów nabiałowych dla kuchni Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.


--> ogłoszenie o wyborze oferty dotyczącej ww. sprawy

 

 

  

 

 


Ogłoszenie o wyborze oferty dotyczącej zamówienia na dostawę artykułów spożywczych dla kuchni Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przez okres 24 miesięcy.

 

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę artykułów spożywczych dla kuchni Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przez okres 24 miesięcy.

 
-->   ogłoszenie o wyborze oferty dotyczącej ww. sprawy

 

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu, rodzaj: usługi, przedmiot: świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.

 

 

 


Ogłoszenie o zamówieniu, rodzaj: dostawa mięsa do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.

 

 

Zamówienie publiczne na dostawę leków do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu.