Grudzień 2016

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na świadczenie usług cateringowych dla 12 pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej 
prowadzonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu 
w związku z realizacją projektu „Zostań w domu"

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (22.12.2016)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (22.12.2016) 

      >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 03.01.2017 r. --> Dokument (4.12.2016) 

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (13.01.2017) 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
na wykonanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich 
na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (8.12.2016)

>> Szczegółowe warunki konkursu ofert --Dokument (8.12.2016)

>> Informacja o unieważnieniu konkursu --Dokument (3.01.2017)

 

Listopad 2016

OGŁOSZENIE O NOWYM PRZETARGU:
na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm 
sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --Dokument 

>> Pytania i odpowiedzi do SIWZ --> Dokument 

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 02.12.2016 r.  --> Dokument 

>> informacja o unieważnieniu postępowania w dniu 14.12.2016r. (środa)  --> Dokument 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na dostawę materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek 
i innych wyrobów do pielęgnacji pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --Dokument 

>> Pytania i odpowiedzi do SIWZ --> Dokument 

>> informacja z otwarcia ofert w dniu 25.11.2016r. --> Dokument 

>> informacja o wyborze oferty --> Dokument (5.12.2016)

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm 
sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --Dokument 

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja MS Word) --Dokument 

>> Pytania i odpowiedzi do SIWZ --Dokument 

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 18.11.2016 r. --> Dokument 

>> informacja o unieważnieniu postępowania --> Dokument 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich
na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie --> Dokument

>> Szczegółowe warunki konkursu ofert --Dokument

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o konkursie ofert --Dokument

>> Informacja o zmianie treści "szczegółowych warunków konkursu ofert" --Dokument

>> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu --Dokument (5.12.2016)

 

 

 

Październik 2016

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Nr postępowania - ZPO:ZP/7/2016 --> Informacja o zmianie treści ww. zapytania ofertowego.

>> Nr postępowania - ZPO:ZP/7/2016 --Ogłoszenie o wyborze oferty 

 

 

Lipiec 2016

>> Nr postępowania - ZPO:ZP/5/2016 --> Informacja o wyborze oferty ww. postępowaniu.

>> Nr postępowania - ZPO:ZP/5/2016 --> OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - WAŻNE !!!

 

 

Kwiecień 2016

>> Nr postępowania - ZPO:ZP/3/2016 --> Informacja o wyniku, UNIEWAŻNIENIU postępowania.

 

 

 

Marzec / Kwiecień  2016

>>   Nr postępowania - ZPO:ZP/2/2016 -->   Pytania i odpowiedzi do SIWZ z dnia 31.03.2016 r.

>>   Nr postępowania - ZPO:ZP/2/2016 -->          OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

 

 

Styczeń 2016

 

>>   Nr postępowania - ZPO:ZP/1/2016   -->  Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia, zmiana 1

>>   Nr postępowania - ZPO:ZP/1/2016   -->  Ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia, zmiana 2

>>   Nr postępowania - ZPO:ZP/1/2016   -->  Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 12.01.2016 r.

>>   Nr postępowania - ZPO:ZP/1/2016   -->        OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY