>> Platforma zakupowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego <<

 

Listopad 2020 

 

przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek i innych wyrobów do pielęgnacji dorosłych pacjentów - ZPO:ZP/22/2020:

       >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (25.11.2020)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (25.11.2020)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (25.11.2020)

 

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie konsultacji lekarskich z medycyny rodzinnej lub chorób wewn., konsultacji lekarskich z psychiatrii, konsultacji lekarskich z neurologii, konsultacji lekarskich z anestezjologii i intensywnej terapii, badań z medycyny pracy, badań laboratoryjnych i diagnostycznych

       >> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji WORD -->  Dokument (18.11.2020)

       >> Ogłoszenie o zamówieniu w wersji PDF -->  Dokument (18.11.2020)

       >> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji WORD -->  Dokument (18.11.2020)

       >> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji PDF -->  Dokument (18.11.2020)

 

 

zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych" -  ZPO:ZP/21/2020:

       >> Zapytania ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (18.11.2020)

       >> Zapytania ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (18.11.2020)

 

zapytanie ofertowe na dostawę wanny pielęgnacyjnej z podnośnikiem kąpielowym dla pacjentów - 1 kpl. oraz koncentratorów tlenu - 3 szt." -  ZPO:ZP/20/2020:

       >> Zapytania ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (18.11.2020)

       >> Zapytania ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (18.11.2020)

       >> Pytania i odpowiedzi z 24.11.2020r. -->  Dokument (24.11.2020)

 

 

Październik 2020

 

przetarg nieograniczony na dostawę rękawic diagnostycznych, akcesoriów do układu oddechowego, fartuchów ochronnych, środków ochrony indywidualnej - ZPO:ZP/19/2020"

 

      >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (16.10.2020)

      >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (16.10.2020)

      >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (16.10.2020)

      >> Odpowiedź z 22.10.2020r. na zapytania do SIWZ. -->  Dokument (22.10.2020)

      >> Ujednolicone Zał. 2/1 - 2/4 do SIWZ - wersja WORD. -->  Dokument (22.10.2020)

      >> Ujednolicone Zał. 2/1 - 2/4 do SIWZ - wersja PDF. -->  Dokument (22.10.2020)

      >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.10.2020 r. -->  Dokument (26.10.2020)

     >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 26.10.2020 r. z poprawioną omyłką pisarską -->  Dokument (28.10.2020)

     >> Informacja z 13.11.2020 r. o wyborze ofert w Zadaniu Nr 3 i Nr 4 oraz unieważnieniu przetargu w części dotyczącej Zadania Nr 1 -->  Dokument (13.11.2020)

      >> Informacja z 19.11.2020 r. o  unieważnieniu przetargu w części dotyczącej Zadania Nr 2 -->  Dokument (19.11.2020)

 

 

 

zapytanie ofertowe na wyłonienie audytora do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu za 2020r. i 2021 r." - ZPO:ZP/18/2020

 

       >> Zapytania ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (01.10.2020)

       >> Zapytania ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (01.10.2020)

       >> Informacja z 19.11.2020 r. o  wyborze oferty -->  Dokument (19.11.2020)

 

 

 

Sierpień 2020

zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych -  ZPO:ZP/16/2020

 

       >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (21.08.2020)

       >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (21.08.2020)

     >> Odpowiedź z 27.08.2020r. na zapytania ze zmienionym Zał. Nr 2 - wersja WORD -->  Dokument (27.08.2020)

     >> Odpowiedź z 27.08.2020r. na zapytania ze zmienionym Zał. Nr 2 - wersja PDF -->  Dokument (27.08.2020)

     >> Informacja z 11.09.2020r. o wyborze oferty -->  Dokument (11.09.2020)

 

 

Lipiec 2020

 

przetarg nieograniczony na dostawę serwera, komputerów stacjonarnych z monitorami - ZPO:ZP/12/2020

 

       >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (16.07.2020)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (16.07.2020)

      >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (16.07.2020)

       >> Odpowiedź z 21.07.2020r. na zapytania do SIWZ-->  Dokument (21.07.2020)

       >> Ogłoszenie z 21.07.2020r. o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -->  Dokument (21.07.2020)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.07.2020r. -->  Dokument (27.07.2020)

       >> Informacja z 03.09.2020r. o wyborze oferty -->  Dokument (03.09.2020)

 zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzatorów - 2 szt. ZPO:ZP/15/2020

 

       >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (13.07.2020)

       >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (13.07.2020)

      >> Informacja z 27.07.2020r. o wyborze oferty -->  Dokument (27.07.2020)

 

 

przetarg nieograniczony na dostawę środków ochrony indywidualnej - ZPO:ZP/14/2020

 

       >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (10.07.2020)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (10.07.2020)

      >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (10.07.2020)

      >> Odpowiedź z 16.07.2020r. na zapytania do SIWZ z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert -->  Dokument (16.07.2020)

      >> Odpowiedź z 16.07.2020r. oz mianie ogłoszenia o zamówieniu -->  Dokument (16.07.2020)

      >> ujednolicona wersja SIWZ po zmianach w dniu 16.07.2020r. - wersja WORD -->  Dokument (16.07.2020)

      >> ujednolicona wersja SIWZ po zmianach w dniu 16.07.2020r. - wersja PDF -->  Dokument (16.07.2020)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.07.2020 r-->  Dokument (23.07.2020)

       >> Informacja z 26.08.2020 r. o unieważnieniu przetargu w części dot. Zadania Nr 2-->  Dokument (26.07.2020)

       >> Informacja z 08.09.2020 r. o wyborze oferty w Zadaniu Nr 1 i Nr 3-->  Dokument (08.09.2020)

 

 

Czerwiec 2020

 

zapytanie ofertowe na dostawę klimatyzatorów - 2 szt. i wózka bemarowego z pojemnikami GN- 1 kpl. - ZPO:ZP/13/2020

 

       >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (30.06.2020)

       >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (30.06.2020)

       >> Informacja z 13.07.2020r. o wyborze oferty w Zadaniu Nr 2 i unieważnieniu postępowania w Zadaniu Nr 1 -->  Dokument (13.07.2020)

 

zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy - ZPO:ZP/11/2020

 

       >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (30.06.2020)

       >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (30.06.2020)

      >> Odpowiedź z 07.07.2020r na zapytania z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert -->  Dokument (07.07.2020)

       >> Informacja z 14.07.2020r. o wyborze oferty w Zadaniu Nr 1 i unieważnieniu postępowania w Zadaniu Nr 2 -->  Dokument (14.07.2020)

     

konkurs ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: konsultacji lekarskich z anestezjologii i intensywnej terapii, fizjoterapii, psychologii

 

       >> Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenia zdrowotne -->  Dokument (30.06.2020)

       >> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji WORD -->  Dokument (30.06.2020)

       >> Szczegółowe warunki konkursu ofert w wersji PDF -->  Dokument (30.06.2020)

       >> Odpowiedź z 07.07.2020r na zapytania z informacją o zmianie szczegółowych warunków konkursu ofert i ogłoszenia o zamówieniu na świadczenia zdrowotne -->  Dokument (07.07.2020)

       >> Informacja z 21.07.2020r. o częściowym rozstrzygnięciu konkursu ofert  tj. wyborze oferty / unieważnieniu konkursu wg określonej treści->  Dokument (21.07.2020)

       >> Informacja z 10.08.2020r. o rozstrzygnięciu konkursu ofert  w pozostałej części tj. wyborze oferty w zakresie fizjoterapii - Zad. Nr 2: część 1 – jedna  osoba->  Dokument (10.08.2020)

  

 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu ZPO:ZP/10/2020

 

       >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (09.06.2020)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (09.06.2020)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (09.06.2020)

      >> Odpowiedź z 16.06.2020r na zapytania do SIWZ -->  Dokument (16.06.2020)

      >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.06.2020r-->  Dokument (19.06.2020)

      >> Informacja o wyborze oferty z dnia 08.07.2020r-->  Dokument (08.07.2020)

 

 

Zapytanie cenowe na dostawę ciśnieniomierzy lekarskich, zmywarki do naczyń, sprzętu biurowego do wyposażenia w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego - ZPO:ZP/9/2020

 

        >> Zapytanie cenowe w wersji PDF -->  Dokument (02.06.2020)

        >> Informacja o omyłce pisarskiej w zapytaniu cenowym -->  Dokument (03.06.2020)

        >> Zapytanie cenowe w wersji edytowalnej - po poprawienie omyłki pisarskiej w dacie składania ofert -->  Dokument (03.06.2020)

       >> Informacja o wyniku postępowania z 16.06.2020r. -->  Dokument (16.06.2020)

 

 

Maj 2020

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/8/2020

        >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (26.05.2020)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja WORD -->  Dokument (26.05.2020)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja PDF -->  Dokument (26.05.2020)

        >> Odpowiedź z 02.06.2020r na zapytania do SIWZ -->  Dokument (02.06.2020)

        >> Odpowiedź z 04.06.2020r. za zapytania do SIWZ z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert -->  Dokument (04.06.2020)

        >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -->  Dokument (04.06.2020)

        >> Informacja z 05.06.2020r. o zmianie (wyjaśnieniu) SIWZ w poz. 525 -->  Dokument (05.06.2020)

        >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.06.2020 r -->  Dokument (08.06.2020)

        >> Informacja z 26.06.2020r. o wyborze oferty -->  Dokument (26.06.2020)

 

 

Kwiecień 2020

 

Przetarg nieograniczony na dostawę leków i płynów infuzyjnych do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/7/2020

        >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (30.04.2020)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja WORD -->  Dokument (30.04.2020)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - wersja PDF -->  Dokument (30.04.2020)

       >> Odpowiedź na zapytania SIWZ  -->  Dokument (08.05.2020)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 12.05.2020 -->  Dokument (12.05.2020)

       >> Informacja z 19.05.2020r. o unieważnieniu postępowaniu w części dot. Zadania Nr 1(dostawa leków) -->  Dokument (19.05.2020)

       >> Informacja z 29.05.2020r. o wyborze oferty w części dot. Zadania Nr 2 (dostawa płynów infuzyjnych) -->  Dokument (29.05.2020)

      

Marzec 2020

 

Postępowanie w trybie zasady konkurencyjności na dostawę drobnego sprzętu technicznego do wyposażenia w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01 04 0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego - ZPO:ZP/6/2020

        >> Informacja o zamówieniu  -->  Dokument (24.03.2020)

        >> Zapytanie ofertowe z Zał. Nr 1 - 6 - drobny sprzęt tech. - wersja WORD -->  Dokument (24.03.2020)

        >> Zapytanie ofertowe z Zał. Nr 1 - 6 - drobny sprzęt tech. - wersja PDF -->  Dokument (24.03.2020)

        >> Informacja o wyniku postępowania z 23.04.2020r. -->  Dokument (23.04.2020)

 

 

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01 04 0097/17 pn. " Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego - ZPO:ZP/5/2020

        >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (18.03.2020)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (18.03.2020)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (18.03.2020)

        >> Odpowiedź z 23.03.2020r. na zapytania do SIWZ -->  Dokument (23.03.2020)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.03.2020 -->  Dokument (27.03.2020)

       >> Informacja z 15.05.2020r. o wyborze ofert w Zad. Nr 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania w Zadaniu nr 3 -->  Dokument (15.05.2020)

 

 

 

KONKURS OFERT :
 na wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, opieki medycznej i konsultacji lekarskich z pulmonologii

 

        >> Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie zdrowotne  -->  Dokument (10.03.2020)

        >> Szczegółowe warunki konkursu w wersji WORD -->  Dokument (10.03.2020)

        >> Szczegółowe warunki konkursu w wersji PDF -->  Dokument (10.03.2020)

        >> Informacja z dnia 27.03.2020 r o wyborze oferty -->  Dokument (27.03.2020)

 

      

ZAPYTANIE OFERTOWE :
                                 na świadczenie usług w zakresie serwisu aparatury medycznej - ZPO:ZP/3/2020

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (04.03.2020)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (04.03.2020)

        >> Informacja o wyborze oferty z dnia 16.03.2020 -->  Dokument (16.03.2020)

       

Luty 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE:
                                  na świadczenie usług transportu sanitarnego - ZPO:ZP/2/2020

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (18.02.2020)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (18.02.2020)

        >> Informacja o wyborze oferty z dnia 27.02.2020 -->  Dokument (27.02.2020)

      

Styczeń 2020

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01 04 0097/17 pn. " Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego - ZPO:ZP/1/2020

 

      >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (28.01.2020)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków w wersji PDF -->  Dokument (28.01.2020)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków w wersji WORD -->  Dokument (28.01.2020)

      >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -->  Dokument (04.02.2020)

        >> odpowiedź z 04.02.2020r. na zapytania do SIWZ z informacją o przesunięciu terminu
             składania i otwarcia ofert + poprawiony Zał. Nr 3/1 do SIWZ (wersja WORD)
-->  
Dokument (04.02.2020)

        >> odpowiedź z 04.02.2020r. na zapytania do SIWZ z informacją o przesunięciu terminu
             składania i otwarcia ofert + poprawiony Zał. Nr 3/1 do SIWZ (wersja PDF)
-->  
Dokument (04.02.2020)

      >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.02.2020r. -->  Dokument (10.02.2020)

       >> Informacja z 20.02.2020r. o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadania Nr 1, Nr 2, Nr 4 -->  Dokument (20.02.2020)

       >> Informacja z 18.03.2020r. o wyborze ofert w części dotyczącej Zadania Nr 3 i Nr 5 -->  Dokument (18.03.2020)

 

 

KONKURS OFERT:
na wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, konsultacji lekarskich z pulmonologii, psychologii, konsultacji lekarskich z psychiatrii

 

        >> Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie zdrowotne -->  Dokument (10.01.2020)

        >> Szczegółowe warunki konkursu w wersji PDF -->  Dokument (10.01.2020)

        >> Szczegółowe warunki konkursu w wersji WORD -->  Dokument (10.01.2020)

        >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 24.01.2020r.  -->  Dokument (24.01.2020)        

 

Grudzień 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej - ZPO:ZP/23/2019

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (12.12.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (12.12.2019)

        >> Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 31.12.2019 -->  Dokument (31.12.2019)

       >> Informacja z dnia 3.01.2020 o wyborze oferty - zmiana -->  Dokument (03.01.2020)

 

 

KONKURS OFERT:
na wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, opieki medycznej, konsultacji lekarskich z anestezjologii i instensywnej terapii, konsultacji lekarskich z pulmunologii, logopedii, fizjoterapii, psychologii

 

        >> Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie zdrowotne -->  Dokument (04.12.2019)

        >> Szczegółowe warunki konkursu w wersji PDF -->  Dokument (04.12.2019)

        >> Szczegółowe warunki konkursu w wersji WORD -->  Dokument (04.12.2019)

        >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert z dnia 23.12.2019 r.  -->  Dokument (23.12.2019)

 

Listopad 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę mebli medycznych oraz mebli biurowo-socjalnych w ramach realizacji projektu
RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu,
przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego" - ZPO:ZP/22/2019

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (15.11.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (15.11.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (15.11.2019)

       >> inf. z 19.11.2019 o sprost. (zmianie) SIWZ w wersji PDF -->  Dokument (19.11.2019)

       >> poprawiony 19.11.2019 Zał. Nr 2-2 do SIWZ w wersji WORD -->  Dokument (19.11.2019)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 25.11.2019r. --> Dokument (25.11.2019)

       >> Informacja z dnia 10.12.2019 r. o wyborze najkorzystniejszych ofert --> Dokument (10.12.2019)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na świadczenie usług transportu sanitarnego - ZPO:ZP/21/2019

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (13.11.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (13.11.2019)

       >> Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 28.11.2019r. -->  Dokument (28.11.2019)

 

 

Październik 2019

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawy produktów mleczarskich - ZPO:ZP/20/2019

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu 615738-N-2019  -->  Dokument (28.10.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZPO:ZP/20/2019 w wersji WORD -->  Dokument (28.10.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZPO:ZP/20/2019 w wersji PDF -->  Dokument (28.10.2019)

        >> Informacja z otwarcia w dniu 07.11.2019r.  -->  Dokument (07.11.2019)

        >> Informacja z dnia 14.11.2019 o wyborze oferty -->  Dokument (14.11.2019)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę rękawic diagnostycznych i chirurgicznych - ZPO:ZP/18/2019

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (01.10.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (01.10.2019)

        >> Wyjaśnienia z dnia 4.10.2019r. do zapytania ofertowego w wersji PDF -->  Dokument (04.10.2019)

        >> Wyjaśnienia z dnia 7.10.2019r. do zapytania ofertowego w wersji PDF -->  Dokument (07.10.2019)

        >> Informacja z dnia 16.10.2019 o wyborze oferty -->  Dokument (16.10.2019)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę warzyw mrożonych - ZPO:ZP/17/2019

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (01.10.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (01.10.2019)

        >> Informacja z dnia 16.10.2019 o wyborze oferty -->  Dokument (16.10.2019)

 

Sierpień 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę artykułów spożywczych - ZPO:ZP/16/2019

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (20.08.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (20.08.2019)

        >> Odpowiedź z 27.08.2019 na zapytania, z poprawionym Zał. nr 2 - wersja PDF -->  Dokument (27.08.2019)

        >> Odpowiedź z 27.08.2019 na zapytania, z poprawionym Zał. nr 2 - wersja WORD -->  Dokument (27.08.2019)

        >> Informacja z dnia 11.09.2019 o wyborze oferty -->  Dokument (11.09.2019)

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę ssaka medycznego, koncentratorów tlenu, materacy przeciwodleżynowych, wózków inwalidzkich - ZPO:ZP/15/2019

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (16.08.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (16.08.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (16.08.2019)

        >> Odpowiedź z 16.08.2019 na zapytanie do SIWZ z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - wersja PDF -->  Dokument (22.08.2019)

       >> Odpowiedź z 16.08.2019 na zapytanie do SIWZ z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert - wersja WORD -->  Dokument (22.08.2019)

        >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -->  Dokument (22.08.2019)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 28.08.2019r. --> Dokument (28.08.2019)

        >> Informacja o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej Zadania Nr 4 (dostawa wózków inwalidzkich - 3 szt.) --> Dokument (01.10.2019)

        >> Informacja z 09.10.2019r. o wyborze najkorzystniejszych ofert w Zadaniu Nr 1, Nr 2, Nr 3 --> Dokument (09.10.2019)

 

Czerwiec 2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę pieczywa.

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (19.06.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (19.06.2019)

        >> Informacja z dnia 28.06.2019 o wyborze oferty -->  Dokument (28.06.2019)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę klimatyzatorów - 3 szt. z montażem i instalacją.

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (10.06.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (10.06.2019)

        >> Informacja z dnia 03.07.2019 o wyborze oferty -->  Dokument (03.07.2019)

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/12/2019.

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (06.06.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (06.06.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (06.06.2019)

        >> Odpowiedź z 12.06.2019 na zapytanie do SIWZ z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert -->  Dokument (12.06.2019)

        >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -->  Dokument (12.06.2019)

        >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.06.2019 -->  Dokument (17.06.2019)

        >> Informacja z  dnia 15.07.2019r. o wyborze najkorzystniejszej oferty -->  Dokument (15.07.2019)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku przez okres 12 miesięcy.

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (03.06.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (03.06.2019)

       >> Odpowiedź z 11.06.2019 na zapytania, z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert -->  Dokument (11.06.2019)

       >> Zmienione zapytanie ofertowe z podziałem na 2 zadania -->  Dokument (11.06.2019)

       >> Informacja z dnia 01.07.2019 o wyborze oferty -->  Dokument (01.07.2019)

 

 

Maj 2019

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę mięsa i wędlin - ZPO:ZP/10/2019.

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (31.05.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (31.05.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (31.05.2019)

        >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.06.2019 -->  Dokument (10.06.2019)

        >> Informacja z dnia 03.07.2019 o wyborze najkorzystniejszej oferty -->  Dokument (03.07.2019)

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie „dodatkowych” świadczeń opieki zdrowotnej przez fizjoterapeutę, logopedę, terapeutę zajęciowego na rzecz chorych z chorobą otępienną i ich opiekunów w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”.

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (07.05.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (07.05.2019)

        >> Informacja o wyborze ofert z dnia 27.05.2019 -->  Dokument (27.05.2019)

 

 

 

Kwiecień 2019

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/8/2019.

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (09.04.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (09.04.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (09.04.2019)

        >> Odpowiedź z 15.04.2019 na zapytania do SIWZ -->  Dokument (15.04.2019)

        >> Odpowiedź z 16.04.2019 na zapytania do SIWZ z informacją o zmianie terminu składania i otwarcia ofert -->  Dokument (16.04.2019)

        >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu -->  Dokument (16.04.2019)

        >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 23.04.2019 -->  Dokument (23.04.2019)

        >> Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert z dnia 15.05.2019 -->  Dokument (15.05.2019)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich opiekunów oraz warsztaty dla opiekunów osób chorych na otępienie na potrzeby realizacji projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów".

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (09.04.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (09.04.2019)

        >> Ogłoszenie z 17.04.2019 o wyborze oferty -->  Dokument (17.04.2019)

 

 

Marzec 2019 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie (nadbudowie) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego, w ramach projektu numer RPKP.06.01.01-04-0097/17.

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (25.03.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (25.03.2019)

        >> Ogłoszenie z 28.03.2019 o wyborze oferty -->  Dokument (28.03.2019)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na dostawę urządzeń sieci teleinformatycznej z montażem.

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (21.03.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (21.03.2019)

        >> Ogłoszenie z 03.04.2019 o wyborze oferty  -->  Dokument (03.04.2019)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie dla Zamawiającego na potrzeby realizacji inwestycji, polegającej na rozbudowie (nadbudowie) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ulicy Ligi Polskiej 8, wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego, w ramach projektu nr RPKP.06.01.01-04-0097/17.

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (12.03.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (12.03.2019)

        >> Ogłoszenie z 25.03.2019 o wyniku (rozstrzygnięciu) w/w postępowania, tj. wyborze oferty w Zadaniu nr 2 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 1   -->  Dokument (25.03.2019)

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży medycznej oraz wynajmu i prania bielizny pościelowej dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu - ZPO:ZP/3/2019.

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (05.03.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (05.03.2019)

        >>  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (05.03.2019)

        >>  Odpowiedzi z 11.03.2019 r. na zapytania do SIWZ -->  Dokument (11.03.2019)

        >>  Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.03.2019 r. -->  Dokument (14.03.2019)

        >>  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 25.03.2019 r. -->  Dokument (25.03.2019)

 

 

Styczeń 2019

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę produktów do żywienia doustnego oraz produktów do żywienia dojelitowego i sprzętu medycznego do ich podaży - ZPO:ZP/2/2019.

 

         >> Ogłoszenie o zamówieniu -->  Dokument (31.01.2019)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD -->  Dokument (31.01.2019)

        >>  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (31.01.2019)

        >>  Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.02.2019 -->  Dokument (08.02.2019)

        >>  Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, z jednoczesnym przedłużeniem wniesionego wadium -->  Dokument (04.03.2019)

        >>  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.03.2019 r. -->  Dokument (14.03.2019)

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie obsługi metodologicznej procesu i ewaluacji na potrzeby realizacji projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów".

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (03.01.2019)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (03.01.2019)

        >> Ogłoszenie o wyborze oferty z 15.01.2019 -->  Dokument (15.01.2019)

 

 

Grudzień 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie obsługi metodologicznej procesu i ewaluacji na potrzeby realizacji projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. "Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów".

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (13.12.2018)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (13.12.2018) 

        >> Zmiana (sprostowanie) zapytania ofertowego z dnia 17.12.2018 -->  Dokument (17.12.2018)  

        >> Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 28.12.2018 -->  Dokument (28.12.2018) 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na świadczenie usług serwisowych IT oraz serwisu oprogramowania Infomedica i AMMS wraz z serwisem sprzętu komputerowego w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Toruniu.

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (13.12.2018)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (13.12.2018)

        >> Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 28.12.2018 -->  Dokument (28.12.2018)

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na wykonanie rozbudowy (nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego - ZPO:ZP/17/2018.

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (13.12.2018)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD  -->  Dokument (13.12.2018)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF  -->  Dokument (13.12.2018)

        >> Dokumentacja techniczna  -->  Dokument (13.12.2018)

        >> Zmiana (sprostowanie) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.12.2018  -->  Dokument (17.12.2018)

        >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 17.12.2018  -->  Dokument (17.12.2018)

        >> Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.12.2018 w zakresie wydłużenia maksymalnego terminu wykonania zamówienia - wersja PDF -->  Dokument (20.12.2018)

        >> Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 20.12.2018 w zakresie wydłużenia maksymalnego terminu wykonania zamówienia - wersja edytowalna -->  Dokument (20.12.2018)

        >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 20.12.2018 -->  Dokument (20.12.2018)

        >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.01.2019 -->  Dokument (04.01.2019)

        >> Wniosek o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, z jednoczesnym przedłużeniem wniesionego wadium -->  Dokument (28.01.2019)

        >> Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.03.2019 -->  Dokument (12.03.2019)

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
na świadczenie usług w zakresie wywozu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów innych niż niebezpieczne nie posiadające właściwości zakaźnych.

 

        >> Zapytanie ofertowe w wersji PDF -->  Dokument (06.12.2018)

        >> Zapytanie ofertowe w wersji WORD -->  Dokument (06.12.2018)

        >> Ogłoszenie o wyborze oferty z dnia 18.12.2018 -->  Dokument (18.12.2018)

 

 

KONKURS OFERT:
na wykonanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, konsultacji lekarskich z psychiatrii na oddziale pobytu dziennego i oddziale całodobowym, opieki medycznej, fizjoterapii, konsultacji lekarza specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej, terapii zajęciowej.

 

        >> Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenie zdrowotne -->  Dokument (06.12.2018)

        >> Szczegółowe warunki konkursu w wersji WORD -->  Dokument (06.12.2018)

        >> Szczegółowe warunki konkursu w wersji PDF -->  Dokument (06.12.2018)

        >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu z 16.01.2019 -->  Dokument (16.01.2019)

 

Listopad 2018

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na dostawę materiałów opatrunkowych oraz pieluchomajtek i innych wyrobów do pielęgnacji dorosłych pacjentów.

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (27.11.2018)

        >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  -->  Dokument (27.11.2018)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD  -->  Dokument (27.11.2018)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF -->  Dokument (27.11.2018)

        >> Informacja o zmianie SIWZ z dnia 28.11.2018  -->  Dokument (28.11.2018)

        >> Odpowiedzi z 04.12.2018 na zapytania do SIWZ  -->  Dokument (04.12.2018)

        >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.12.2018  -->  Dokument (07.12.2018)

        >> Informacja o wyborze ofert z dnia 21.12.2018  -->  Dokument (21.12.2018)

 

 

 PRZETARG NIEOGRANICZONY:
na wykonanie rozbudowy (nadbudowy) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.

 

        >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (20.11.2018)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji WORD  -->  Dokument (20.11.2018)

        >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w wersji PDF  -->  Dokument (20.11.2018)

        >> Dokumentacja techniczna  -->  Dokument (20.11.2018)

        >> Odpowiedzi z 03.12.2018 na zapytania do SIWZ  -->  Dokument (03.12.2018)

        >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 07.12.2018  -->  Dokument (07.12.2018)

        >> Informacja z dnia 10.12.2018 o unieważnieniu postępowania -->  Dokument (10.12.2018)

 

Październik 2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wykonanie robót w zakresie wymiany centrali wentylacyjnej z chłodnicą oraz doposażenie w agregat chłodniczy dla kuchni w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 

        >> Zapytanie ofertowe  -->  Dokument (11.10.2018)

       >> Projekt budowlany  -->  Dokument (11.10.2018)

        >> Rzut i przekrój dachu  -->  Dokument (11.10.2018)

       >> Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  -->  Dokument (11.10.2018)

        >> Przedmiar instalacji wentylacji-->  Dokument (11.10.2018)

       >> Przedmiar części budowlanej  -->  Dokument (11.10.2018)

        >> Odpowiedzi z dnia 16.10.2018 r. na zapytania do zapytania ofertowego -->  Dokument (16.10.2018)

        >> Odpowiedzi z dnia 18.10.2018 r. na zapytania do zapytania ofertowego -->  Dokument (18.10.2018)

        >> Informacja o wyborze oferty -->  Dokument (23.10.2018)

 

 

Czerwiec 2018

 ZAPYTANIE OFERTOWE:
na wymianę oraz regulację stolarki drzwiowej wewnętrznej w budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

       >> Zapytanie ofertowe  -->  Dokument (28.06.2018)

       >> Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  -->  Dokument (11.07.2018)

 

 

PRZETARG:
na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

       >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (6.06.2018)

       >> Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia  -->  Dokument (6.06.2018)

       >> Odpowiedzi z 12.06.2018r. na zapytania do SIWZ -->  Dokument (12.06.2018)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 15.06.2018r.  -->  Dokument (15.06.2018)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (16.07.2018)

 

 

Kwiecień 2018

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Toruniu w zakresie: świadczeń pielęgniarskich, konsultacji lekarskich z psychiatrii na oddziale pobytu dziennego i oddziale całodobowym, opieki medycznej

       >> Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenia zdrowotne  -->  Dokument (27.04.2018)

       >> Szczegółowe warunki konkursu ofert  -->  Dokument (27.04.2018)

       >> Informacja o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu na dzień 04.06.2018r.  -->  Dokument (25.05.2018)

       >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert -->  Dokument (04.06.2018)

 

 

 

PRZETARG:
na dostawę leków i płynów infuzyjnych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

       >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (12.04.2018)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -->  Dokument (12.04.2018)

       >> Odpowiedź z 17.04.2018r. na zapytania do SIWZ  -->  Dokument (17.04.2018)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 20.04.2018 r.  -->  Dokument (20.04.2018)

       >> Informacja o wyborze ofert w dniu 11.05.2018 r.  -->  Dokument (11.05.2018)

       >> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w informacji o wyborze ofert  -->  Dokument (15.05.2018)

 

 

Grudzień 2017

POSTĘPOWANIE:
prowadzone w trybie „rozeznania rynku”  na świadczenie usług cateringowych na potrzeby realizacji  projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”. 

       >> Ogłoszenie  -->  Dokument (29.12.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (12.01.2018)

POSTĘPOWANIE:
prowadzone w trybie „rozeznania rynku” na konsultacje prawne dla osób chorych na otępienie i ich opiekunów oraz warsztaty dla opiekunów osób chorych na otępienie na potrzeby realizacji projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 - Oś priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” w ramach projektu numer POWR.04.01.00-00-DI01/17 pt. „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów”.

       >> Ogłoszenie  -->  Dokument (21.12.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (5.01.2018)

Listopad 2017

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego
w Toruniu w zakresie: konsultacji lekarskich z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych, konsultacji lekarskich z psychiatrii, konsultacji lekarskich z neurologii, konsultacji lekarskich z anestezjologii i intensywnej terapii, terapii z zakresu neurologopedii, badań z zakresu medycyny pracy, badań laboratoryjnych
i diagnostycznych.”

 

       >> Ogłoszenie o konkursie  -->  Dokument (23.11.2017)

       >> Szczegółowe warunki konkursu  -->  Dokument (23.11.2017)

       >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert  -->  Dokument (15.12.2017)

       >> Sprostowanie ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert -->  Dokument (02.02.2018)

 

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza psychiatrę, fizjoterapeutę, logopedę, terapeutę zajęciowego, opiekuna medycznego, psychoterapeutę na rzecz chorych z chorobą otępienną i ich opiekunów  
w ramach projektu numer POWER.04.01.00-00-D005/15 pt „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"

       >> Ogłoszenie o konkursie  -->  Dokument (21.11.2017)

       >> Szczegółowe warunki konkursu  -->  Dokument (21.11.2017)

       >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert  -->  Dokument (15.12.2017)

       >> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w numerze projektu  -->  Dokument (29.12.2017)

KONKURS OFERT:
na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarza psychiatrę, fizjoterapeutę, logopedę, terapeutę zajęciowego, opiekuna medycznego, psychoterapeutę na rzecz chorych z chorobą otępienną i ich opiekunów 
w ramach projektu numer POWER.04.01.00-00-D005/15 pt „Skoordynowana opieka środowiskowa skierowana do osób z chorobą otępienną i ich opiekunów"

       >> Ogłoszenie o konkursie  -->  Dokument (9.11.2017)

       >> Szczegółowe warunki konkursu  -->  Dokument (9.11.2017)

       >> Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert  -->  Dokument (20.11.2017)

       >> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w numerze projektu  -->  Dokument (29.12.2017)

Październik 2017

NOWY PRZETARG:
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego do pracowni funkcji poznawczych

       >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (31.10.2017)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -->  Dokument (31.10.2017)

       >> Informacja z dnia 02.11.2017r. o zmianie (doprecyzowaniu) warunku udziału w
              postępowaniu określonego
w rozdziale II pkt. 2 ppkt. 3)a SIWZ.  -->  Dokument (2.11.2017)

       >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu  -->  Dokument (2.11.2017)

       >> Odpowiedź z dnia 06.11.2017r. na zapytania do SIWZ  -->  Dokument (6.11.2017)

       >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 06.11.2017 r.  -->  Dokument (6.11.2017)

       >> Informacja z dnia 08.11.2017r. w części dotyczącej określenia wymaganego systemu operacyjnego
              przy komputerach w Zadaniu nr 1 i Nr 2 oraz przesunięciu terminu składania
              i otwarcia ofert na 14.11.2017r.
 
 --
>  Dokument (8.11.2017)

       >> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 08.11.2017 r.  -->  Dokument (8.11.2017)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 14.11.2017 r.  -->  Dokument (14.11.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty- 28.11.2017 r.  -->  Dokument (28.11.2017)

       >> Informacja o poprawieniu omyłki pisarskiej w numerze projektu  -->  Dokument (2.01.2018)

 

NOWY PRZETARG:
na dostawę mleka i wyrobów nabiałowych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

       >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (20.10.2017)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -->  Dokument (20.10.2017)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 30.10.2017 r.  -->  Dokument (30.10.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (17.11.2017)

       

Wrzesień 2017

KONKURS OFERT:
na świadczenia zdrowotne pielęgniarskie

       >> Szczegółowe warunki konkursu ofert na świadczenia pielęgniarskie  -->  Dokument (27.09.2017)

       >> Ogłoszenie o konkursie  -->  Dokument (27.09.2017)

       >> Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert -->  Dokument (20.10.2017)

 

Sierpień 2017

OGŁOSZENIE O NOWYM PRZETARGU:
 na dostawę artykułów spożywczych dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (24.08.2017)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -->  Dokument (24.08.2017)

       >> Odpowiedź z 29.08.2017 r. na zapytania do SIWZ  -->  Dokument (29.08.2017)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.09.2017 r.  -->  Dokument (1.09.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (19.09.2017)

 

  Czerwiec 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU:
 na dostawę mięsa i wędlin dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (9.06.2017)

       >> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  -->  Dokument (9.06.2017)

       >> Informacja z otwarcia ofert w dniu 19.06.2017r.  -->  Dokument (19.06.2017)

       >> Informacja o wyborze oferty  -->  Dokument (30.06.2017)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na świadczenie usług w zakresie sprzątania oraz utrzymania czystości i porządku
w granicach norm sanitarno-epidemiologicznych na terenie Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

 >> Ogłoszenie o zamówieniu  -->  Dokument (1.06.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia -->  Dokument (1.06.2017)

>> Ogłoszenie o zamówieniu z 01.06.2017r. w wersji opublikowanej w BZP -->                                                                                                                                                               Dokument (6.06.2017)

>> Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 06.06.2017r. -->  Dokument (6.06.2017)

>> Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z 06.06.2017r. -->  Dokument (6.06.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 09.06.2017r. -->  Dokument (9.06.2017)

>> Informacja o wyborze oferty -->  Dokument (23.06.2017)

 

Kwiecień 2017 

ZAPYTANIE OFERTOWE:
prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie (nadbudowie) Zakładu Pielegnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu
przy ul. Ligi Polskiej 8

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (28.04.2017)

>> Zapytanie ofertowe --> Dokument (28.04.2017)

>> Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego --> Dokument (28.04.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (23.05.2017)

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na dostawę leków dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (20.04.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (20.04.2017)

>> odpowiedź z 25.04.2017r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (25.04.2017)

>> informacja z otwarcia ofert w dniu 28.04.2017r. --> Dokument (28.04.2017)

>> informacji o wyborze oferty --> Dokument (17.05.2017)

  

Marzec 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
 na świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży medycznej oraz
wynajmu i prania bielizny pościelowejdla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (9.03.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (9.03.2017)

>> odpowiedź z 14.03.2017r. na zapytania do SIWZ --> Dokument (14.03.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 17.03.2017r. --> Dokument (17.03.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (27.03.2017)

 

Luty 2017

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:
na dostawę produktów do żywienia doustnego oraz dojelitowego
pacjentów i sprzętu medycznego do podaży diet

>> Ogłoszenie o zamówieniu --> Dokument (2.02.2017)

>> Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia --> Dokument (2.02.2017)

>> Odpowiedź na zapytania do SIWZ --> Dokument (7.02.2017)

>> Informacja z otwarcia ofert w dniu 10.02.2017 r. --> Dokument (10.02.2017)

>> Informacja o wyborze oferty --> Dokument (23.02.2017)

 

Styczeń 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE:
prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności na wykonywanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie geriatrii, rehabilitacji medycznej, logopedii na rzecz pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej prowadzonego przez Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu 
w związku z realizacją projektu „Zostań w domu„

>> Informacja o ogłoszeniu --> Dokument (5.01.2017)

>> Zapytanie ofertowe --> Dokument (5.01.2017) 

      >> Informacja o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze ofert --> Dokument (25.01.2017)