W ramach terapii psychologicznej chorzy ćwiczą wszelkie zaburzone na skutek uszkodzenia funkcje mózgu, zwłaszcza pamięć. Z pomocy dwóch psychologów pracujących w Zakładzie korzystają także rodziny i opiekunowie chorych. Zakres i intensywność terapii funkcji poznawczych ustalana jest zawsze indywidualnie po badaniu psychologicznym, analizie historii choroby, uwzględnieniu potrzeb i możliwości chorego. Opiekunowie i rodziny naszych chorych mają również możliwość skorzystania z pomocy psychoterapeuty.


{AG}psycholog{/AG}