Od dnia 2.01.2013 wszyscy pacjenci Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki zaczną z niego regularnie korzystać. Wykwalifikowana kadra ZPO prowadzić będzie zarówno czynną terapię z zastosowaniem oddziaływań o wielozakresowym spektrum działania jak i bierną terapię polisensoryczną wykorzystując wszystkie elementy stymulacyjne, których może dostarczyć Ogród.

Prowadzone będą różne rodzaje zajęć z pacjentami min.:

  • zajęcia grupowe obejmujące: trening poczucia rzeczywistości, terapię prokognitywną (jej celem jest poprawa pamięci i sprawności intelektualnej; wymaga aktywnej współpracy pacjenta i terapeuty) oraz inne formy pracy z pacjentem (biblioterapia, muzykoterapia, choreoterapia).
 
  • zabiegi rehabilitacyjne z wykorzystaniem nowoczesnego urządzenia do funkcjonalnej terapii ręki „ARMEO”
 
  • terapia z wykorzystaniem system treningu funkcji poznawczych "RehaCom"
 
  • relaksacja pacjentów przebywających w łóżkach i na wózkach inwalidzkich
 
  • opiekę duszpasterską