Działające przy Zakładzie Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Przewlekle Chorym „Chronica” od kilku lat, we współpracy z PFRON oraz Urzędem Marszałkowskim, realizuje w Zakładzie programy terapeutyczne, które dają chorym kompleksową, intensywną, wielodyscyplinarną rehabilitację. Wszechstronna terapia obejmuje fizjoterapię, trening funkcji poznawczych (m.in. ćwiczenia pamięci, ćw. koncentracji uwagi, ćw. myślenia, pisania, czytania, liczenia), terapię neurologopedyczną, terapię zajęciową, konsultacje specjalistów. Dotąd udało się skutecznie pomóc wielu chorym, wobec których wyczerpano możliwości terapii na szpitalnych oddziałach rehabilitacyjnych. W programach rehabilitacyjnych uczestniczą zarówno chorzy, jak i ich opiekunowie, którzy podczas warsztatów zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności pozwalające na opiekę nad chorym po jego powrocie do domu.

Od szeregu lat w Zakładzie realizowany jest także – we współpracy z gminą Toruń - program pt. „Poprawa funkcjonowania osób z choroba otępienną i innymi schorzeniami przebiegającymi z zaburzeniami funkcji poznawczych”.

 

W ramach programu chorzy mają zagwarantowane:

  • grupowe i indywidualne zajęcia rehabilitacyjne
  • ćwiczenie czynności dnia codziennego
  • terapię zajęciową
  • trening funkcji poznawczych