System Komunikacji Wizualnej INTELLIGAZE to urządzenie służące do porozumiewania się z ciężko chorymi jedynie za pomocą ruchu gałek ocznych. Kamera śledzi ruch oka chorego, oko zatrzymuje się na wybranym symbolu, a edytor przetwarza ten wizualny przycisk na mowę. Program pozwala na komunikowanie się z chorymi, którzy na skutek uszkodzenia mózgu nie mówią i nie są w stanie porozumieć się w inny sposób, czasem od bardzo dawna. Chory, który poprzez swój stan stał się całkowicie zależny od innych, może mieć teraz możliwość większego panowania nad tym, co się z nim dzieje. Może zaprotestować lub wyrazić na coś zgodę, może wypowiedzieć swoje potrzeby, wskazać, jak się czuje. System pozwala uzewnętrznić choremu emocje, jego uczucia, ból, obawy.

{AG}komunikacja{/AG}

 

 

 

 

Oprócz funkcji komunikacyjnych System Komunikacji Wizualnej spełnia także funkcje terapeutyczne: jest narzędziem terapii zaburzeń mowy, rozumienia, czytania, pamięci, chorzy mogą uczyć się na nowo posługiwać symbolem, wyrażać swoje uczucia, formułować myśli, rozpoznawać zdjęcia najbliższych i elementy otaczającego świata.