Podziękowania

 

 

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im.Ks.J.Popiełuszki w Toruniu położony jest w samym sercu toruńskiego osiedla Na Skarpie, pełnego zieleni, niemal pod samym lasem, w sąsiedztwie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego. Chorym przewlekle przebywającym u nas oferujemy profesjonalne usługi pielęgnacyjne, opiekuńcze oraz terapeutyczne. Wysoko wykwalifikowany personel, najwyższej klasy sprzęt oraz przyjazne wnętrza tworzą wyjątkowy klimat placówki, w której najważniejsze jest dobro naszych pacjentów.

.

 INFORMACJA

       Uprzejmie informujemy, że od 01.07.2017 r. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. J. Popiełuszki w Toruniu. Ul. Ligi Polskiej 8,rozszerzył zakres udzielanych świadczeń dla pacjentów wentylowanych mechanicznie.

      Zgodnie z warunkami określonymi przez Ministerstwo Zdrowia świadczenia te, są udzielane osobom  z przewlekłą niewydolnością oddechową, wymagającym stosowania inwazyjnej, prowadzonej przy pomocy respiratora (przez rurkę tracheostomijną), bądź nieinwazyjnej (prowadzonej przez różnorodne ustniki, maski czy hełmy), ciągłej lub okresowej wentylacji mechanicznej, lecz niewymagającym hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii . 

Świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze realizowane w ramach opieki długoterminowej obejmują w szczególności ;

• świadczenia udzielane przez lekarzy,

• świadczenia udzielane przez pielęgniarki,

• rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego,

• świadczenia psychologa,

• terapię zajęciową,

• leczenie farmakologiczne,

• leczenie dietetyczne,

• zaopatrzenie w wyroby medyczne, zgodnie z wykazem określonym w rozporządzeniu stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym,

• edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

W zakresie koniecznym do wykonania tych świadczeń Zakład  zapewnia pacjentom  nieodpłatnie także leki i badania diagnostyczne. 

Dokumenty wymagane do przyjęcia pacjenta można pobrać ze strony internetowej www.zpotorun.pl  lub w siedzibie Zakładu.